K+F Stúdió Kft. (www.kpluszf.com) társadalmi felelősségvállalási stratégiájának részeként az alábbi Open Access folyóiratokkal kíván hozzájárulni a közjóhoz.

Folyóiratok

 • OxIPO

  A K+F Stúdió által alapított OxIPO-projekt célja: a humán információfeldolgozás fokozása.

  Az OxIPO-modell szerint a személyiségfejlődés, a tanulás, a kutatás egyfajta információfeldolgozás, melynek öszetevői:

  Organizáció x (Input + Process + Output)

  E folyóirat célja: az OxIPO-modell alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos elméleti, empirikus vagy módszertani tanulmányok, illetve recenziók, műhelybemutatók
  közlése.

 • Lélektan és hadviselés

      A folyóirat fő célja a hadviselés és a békefenntartás(!) emberi döntések, attitűdök, személyen belüli és interperszonális konfliktusok, valamint kreatív (technikai, gazdasági és politikai) alkotások által determinált jelenségeinek feltárása. Külön cél továbbá a pszichológiai hadviselés (mint erősokszorosító hatású, nem halálos, nem kinetikus fegyver) pszichológiai, hadtörténeti, politikai, szociológiai, gazdasági, jogi és egyéb diszciplináris vonatkozásainak elemzése.

 • Mesterséges intelligencia

  A Mesterséges intelligencia interdiszciplináris tudományos folyóirat a K+F Stúdió Kft. által, társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégia keretében alapított és kiadott, félévente megjelenő Open Access (nyílt hozzáférésű) tudományos internetes periodika, amely a címében megadott témakörrel kapcsolatban ad közre
  elméleti és gyakorlati ismereteketközlő tanulmányokat.

  A tanulmányok háromféleképpen közelíthetnek a mesterséges intelligencia (MI) témához:

     1. Az MI, mint kutatási cél,

     2. Az MI, mint eszköz,

     3. Az MI és a világ kölcsönhatása.